De eerste passagiers van De heere Schouten voor het seizoen 2009. 
 

foto 2009 

 foto J.L.van Rij