Tijdens je wandeltocht door de polder en over de Tengnagel (het schiereiland tussen de Zijl en het Joppe) krijg je een mooie schakering te zien van de flora en fauna van het Hollandse polderlandschap. Uiteraard is dat ook afhankelijk van het seizoen maar er is altijd leven in de polder. Koeien, hazen, kievieten, grutto´s (voorjaar), zwanen, meerkoeten, futen en vele soorten ganzen zal je bijna altijd wel kunnen zien.  In het weiland en langs de vele waterkanten bomen als de wilg en de es, (water)planten als de waterlelie, lisdodde, boterbloem, dotterbloem en wilgenroosje. De verrekijker die je voor je polderwandeling kunt lenen op De heere Schouten komt daarbij goed van pas !

Koeien met op de achtergrond de Zwanburgermolen

Qua natuurbeleving is het voorjaar de mooiste tijd voor de wandeling( De heere Schouten is vanaf april in de vaart). De koeien worden vanaf maart geweid en zullen je soms nieuwsgierig volgen, jonge hazen dartelen rond, weidevogels zijn nog volop aanwezig en bij het varen zie je grote groepen ganzen met jongen. Op de dijk kun je ook kokmeeuwen, kleine mantelmeeuwen en reigers spotten.

Verschillende soorten ganzen  zijn ook heel goed te zien op en rond de Tengnagel, ook later in het seizoen. Nijlganzen, grauwe ganzen, Canadese ganzen en brandganzen verblijven er tegenwoordig het hele jaar, evenals verschillende soorten eenden, zoals kuifeend, krakeend, smient (winter) en wilde eend.

Je kan naast verschillende soorten zwaluwen , soms ook zeldzamere verschijningen als de buizerd, torenvalk, bruine kiekendief, rietzanger of tjiftjaf zien of horen.

Sommige schippers op De heere Schouten kunnen antwoord geven op veel van je vragen over flora en fauna, anderen kunnen je zeker wat vertellen over de meest voorkomende soorten.

Canadese Ganzen in de Zwanburgerpolder
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com